NEWS LED BEZ ŻADNYCH KOSZTÓW

Mechanizm ten pozwala na wyleasingowanie instalacji oświetleniowej oraz przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i podatkowe.
Korzyści płynące z wyleasingowania środka trwałego są następujące:

 • Środek trwały nie obciąża sytuacji ekonomicznej firmy;
 • Można dodawać bądź wymieniać środki trwałe w zależności od potrzeb;
 • Ponosi się wyłącznie koszty „opłat” miesięcznych obejmujących obsługę i konserwację;
 • Pełne korzyści podatkowe wynikające z korzystania ze środka trwałego (leasing);
 • Można skorzystać z rozłożenia płatności na raty, nie zaciągając przy tym kredytu (brak powiadomienia centrali ryzyka o złożeniu wniosku kredytowego);
 • Możliwość przejęcia środka na własność po zakończeniu leasingu i po uiszczeniu wartości wykupu.

Cechy charakterystyczne leasingu są następujące:

 • Opłaty leasingowe stanowią w 100% koszty uzyskania przychodu;
 • Szeroki wachlarz rozwiązań finansowych pozwala na dostosowanie warunków leasingu do konkretnych potrzeb użytkownika;
 • Czas trwania leasingu waha się od 24 do 60 miesięcy;
 • Procedura uruchomienia leasingu jest prosta i szybka;
 • Raty miesięczne i leasing bez raty wstępnej. Ubezpieczenie zależy od rodzaju umowy; ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka (od kradzieży, pożaru i OC) może być ujęte w opłatach leasingowych.

Opłaty leasingowe obejmują:

 • Robociznę związaną z konserwacją sprzętu;
 • Części zamienne objęte bezpłatną wymianą;
 • Działania techniczne przeprowadzane są we wcześniej uzgodnionych godzinach, a serwis techniczny sprzętu prowadzony jest przez firmę zewnętrzną, co pozwala na uniknięcie kosztów konserwacji i utrzymania przez cały czas trwania leasingu.

SPONSOR