INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Samodzielna produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby możliwa jest dzięki założeniu instalacji fotowoltaicznej.

P1030161---C-fullw

CZYM JEST INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Jest to zespół urządzeń technologicznych, w których promieniowanie słoneczne działające na moduły fotowoltaiczne przekształcane jest w energię elektryczną.

Kluczowymi elementami systemu są oczywiście:

Moduły fotowoltaiczne: składają się z wafli krzemowych (mono – poli – multi krystalicznych), które odbierają promieniowanie słoneczne i w procesie termochemicznym „przekształcają” je na prąd elektryczny. Moduły fotowoltaiczne pełnią zatem w instalacji funkcję generatorów prądu (najczęściej od 30 do 40 V przy prądzie o natężeniu 6-10 A). Połączone szeregowo moduły fotowoltaiczne produkują jednocześnie energię i przesyłają ją do instalacji.

Inverter: urządzenie elektryczne, które przekształca energię pochodzącą z modułów fotowoltaicznych (a zatem prąd stały) w energię, która może być wykorzystywana w naszych domach i przekazywana do sieci energetycznej. Energia elektryczna produkowana przez moduły nie posiada bowiem takich samych właściwości jak energia dostępna do użytku w domu. W przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych zadanie przekształcenia energii elektrycznej wykonuje kilka inwerterów.

Dodatkowe oprzyrządowanie elektryczne: poza modułami fotowoltaicznymi i inwerterem, na instalację składają się także dodatkowe elementy pełniące funkcje uzupełniające w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji: ochronniki przepięciowe, wyłączniki sekcyjne prądu przemiennego i stałego, wyłączniki magnetotermiczne dyferencjalne itd.

Konstrukcje wsporcze, rejestratory danych, liczniki energii dopełniają wyposażenie instalacji fotowoltaicznej.